VKA Fit for Purpose had niet mogelijk kunnen zijn zonder de complete steun van Verdonck, Klooster & Associates.

Daarnaast zijn er diverse organisaties die hebben bijgedragen met middelen en daden: